Sister Cities

Korea

 • Nam-gu, Daegu
 • Bupyeong-gu, Incheon
 • Buk-gu, Gwangju
 • Yusung-gu, Daegeon
 • Buk-gu, Ulsan
 • Pyeongchang-gun, Gangwon-do
 • Gumsan-gun, Choongchungnam-do
 • Choongju, Choongchungbuk-do
 • Wando-gun, Jeollanam-do
 • Mooju-gun, Jeollabuk-do
 • Goseong-gun, Gyeongsangnam-do
 • Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do
 • Seogwipo, Jeju
 • Goesan-gun Choongchungbuk-do

Overseas

 • Kimitsu, Japan
 • North Little Rock, America
 • Xianning, Hubei, China